torsdag 17 december 2009

I Säter har man effektiviserat bland annat hemtjänsten – det tog tid, men bra blev det!

Har träffat och pratat med Carina Edin, enhetschef för hemtjänsten i Säters kommun. Hon berättade om deras stora förändringsarbete som startade 2002. Då införde man bland annat datoriserat uppföljningssystem (Smith ) och utlokaliserade larmmottagningen mm. Bara genom att flytta larmmottagningen sparades 35-40 % av alla larmuttryckningar (felringningar, frågor som går att svara på telefon mm). De sparade pengar genom att bland annat ta bort servicehusen och ersätta dem mot handikappanpassade seniorboenden. Städningen flyttades från hemtjänsten till städpatruller (egna maskiner, effektivare städning mm) vilket ledde till en kostnadsminskning från 2 tim till 1 timme/ställe.

Alla besparingar och förändringar som gjorts har inneburit att ingen personal har behövt sägas upp. Det har löst sig tack vare nyinsatt nattpatrull, naturliga avgångar mm. Man har lärt sig att tänka på att behovet styr. – Det kanske inte alltid är nödvändigt att ta in vikarier om behovet är litet, berättar Carina

Dock har det ibland varit svårt att få all personal med sig i ett så här stort förändringsarbete. – Man måste lära sig att “tänka nytt” inte bara “göra nytt” och stå fast vid besluten. Se det som en lång process som får ta tid, fortsätter Carina Edin.

När man skulle börja använda datorhjälp så var det relativt nytt 2002. Systemet som Säter köpte in heter Smith och nu har man även infört handdatorer för personalen. Personalen använder dessa ute på fältet för registering av insatser, social dokumentation och för att låsa upp dörrar. Allt för att underlätta hembesöken hos pensionärerna, lättåtkomlig information via mobilen, slippa nycklar och kunna ägna mer tid med de gamla!

För mer info är du välkommen att höra av dig till Carina Edin. Hennes mail; carina.edin@kommun.sater.se

fredag 6 november 2009

Hotellås för personer med demens


I Helsingborg, närmare bestämt på Lundhagens vårdboende, har man börjat använda “hotelllås”. Av de 40 vårdplatser som finns där så är hälften utåtagerande dementa personer, dvs de kan vara påfrestande för omgivningen, aggressiva, störande och i vissa fall även fysiskt jobbiga för de övriga som bor där.

För att råda bot på detta så har man tillsammans med Tunstall installerat s.k hotellås på dörrarna. En smart idé tycker jag. Det innebär att man bara kan öppna sin egen dörr (mha en sensor på armen), andra kommer inte in OCH man kan ta sig ut när som helst. Detta gör att man kan känna sig trygg att ingen obehörig tar sig i på sitt rum men man kan enkelt och smidigt ta sig ut om man vill.

Först var jag lite tveksam och funderade över den personliga integriteten men det är ju just den som man värnar om tycker jag. Tänk er själva. Att ha koll på vilka som kommer in i sitt rum men ändå inte känna sig inlåst. Blev du mer nyfiken? Kontakta i så fall Ann-Charlotte Andersson, Enhetschef Helsingborgs stads Vård- och omsorgsförvaltning eller mig på linda@insektor.se

PS Låset uppfyller Socialstyrelsens direktiv om personlig integritet DS

fredag 16 oktober 2009

Ny trygghetstelefon för IP-telefoni

I Sverige finns det omkring 160 000 användare av trygghetslarm. Larmen gör det möjligt för äldre och funktionshindrade att bo kvar hemma och ändå kunna få hjälp om något skulle hända. 17 procent av befolkningen över 65 år använder idag bredbandstelefoni.

Trygghetstelefonen Caresse Alert fungerar lika bra och lika säkert oavsett den kopplas in på ett IP-telefoninät eller ett analogt telefoninät. På detta sätt ökar Tunstall driftsäkerheten när det gäller trygghetslarm . Med Caresse Alert erbjuds kommunerna en framtidssäkrad trygghetstelefon tack vare Tunstalls patenterade teknik. Installationen av trygghetstelefonen Caresse Alert hos en brukare som valt IP-telefoni görs på samma enkla sätt som hos den som har vanlig, analog telefoni. Ingen specialistkompetens behövs för att göra installationen som tar knappt en tredjedel av tiden jämfört med installationen av andra, på marknaden förekommande trygghetstelefoner för IP. Ladda ner broschyr>>

måndag 28 september 2009

Ökad kontinuitet och trygghet överraskande resultat vid test av intelligent larmsystem i hemtjänsten

Intelligent larmsystem med villkorsstyrda sensorer och hur detta kan användas för att öka livskvaliteten för äldre har undersökts i en nyligen genomförd pilotstudie i Sigtuna. En viktig del av undersökningen behandlade oron för att falla, en högst väsentlig riskfaktor för äldres välbefinnande. Telecare, det nya larmsystemet, kan utifrån förutbestämda händelser eller händelsemönster larma när den äldre själv inte kan. Något som gör det möjligt för allt fler äldre att bo kvar i sin egen bostad och ha ett självständigt liv, långt upp i åldrarna. Pilotstudien har utförts i samarbete med Tunstall AB.

De äldre, anhöriga och nyckelpersoner upplevde en markant förbättring av tryggheten som en konsekvens av det testade intelligenta larmsystemet. Som en direkt följd har det inneburit en minskad arbetsbörda och ökad kvalitet i arbetet. Kontinuiteten upplevs av de äldre att vara högre tack vare att hemtjänstpersonalen har en god bakgrundsinformation om varje enskild persons situation redan innan de anländer. Den externa larmmottagningen, via Tunstalls trygghetscentral, har även den bidragit till en kvalitetsökning. De äldre i studien har känt sig trygga med att snabbt komma i kontakt med larmcentral och hemtjänstpersonal, även när de själva inte kunnat larma utan det varit fråga om larm via de intelligenta sensorerna.

— Att man upplever sig vara tryggare är den allra viktigaste lärdomen av denna pilotundersökning. Den visar att vi, med hjälp av modern IT-teknik, kan erbjuda de äldre trygghet med bibehållen integritet. Det är en viktig lärdom som vi skall ta vidare i vårt arbete med att utveckla och förbättra hemtjänsten här i Sigtuna, säger Jan Hellström, socialchef i Sigtuna kommun.

Det intelligenta larmsystem som testats består av en centralenhet, ett slags intelligent telefon, som står i kontinuerlig kontakt med ett antal sensorer (inaktivitetsensor, rökdetektor, larmknapp, rörelsedetektor, ledljussensor, sängsensor och fallsensor). Centralenheten kan programmeras med olika villkor för att på ett intelligent sätt kunna hjälpa till att larma om något skulle inträffa och den äldre inte har möjlighet att själv trycka på sin larmknapp. Vid dessa villkorade händelser eller om den äldre själv trycker på knappen så går ett larm till larmcentralen som är bemannad dygnet runt. Larmcentralen försöker avhjälpa problemet via telefon och om detta inte går, eller att man inte får kontakt med den som larmat, så rycker hemtjänsten ut.

torsdag 10 september 2009

Halverad kostnad för hemtjänsten

Nu lanseras Smith Lock, ett lås som kan öppnas nyckelfritt av behörig hemtjänstpersonal med hjälp av en mobiltelefon. Det nya låset halverar årskostnaden för nyckelfria lås och blir ett välkommet tillskott på marknaden där det tidigare saknats konkurrens. Läs mer>>

fredag 26 juni 2009

Tunstall sätter Accent på Landalahus i Göteborg

Trygghetslarm är en allt viktigare del av äldreomsorgen. Boende på ålderdomshem förväntar sig att personal kommer så fort larm aktiverats. Dagens avancerade trygghetslarmsystem är trådlösa och diskret utformade för att smälta in i livsstilen hos dagens allt mer aktiva seniorer. På Landalahus äldreboende, ett av Göteborgs största, installeras det nya trygghetssystemet Accent, från Tunstall. Det är ett internt trygghetssystem speciellt utvecklat för servicehus och särskilda boendeformer som Landalahus i Göteborg. Läs mer på tunstall.se>>

måndag 25 maj 2009

Oskarshamn tar hjälp av det senaste mobila IT-systemet för att erbjuda bättre hemtjänst

Smarta mobiltelefoner utrustade med den senaste rfid-tekniken och avancerade mobila-IT-system skall hjälpa Oskarshamns kommun att kvalitetssäkra och effektivisera hemtjänsten. När systemet kommer i bruk under hösten 2009 får hemtjänstpersonalen dagsschemat direkt i mobiltelefonen och efter utfört uppdrag använder man samma telefon för att rapportera vad som gjorts. Om något särskilt hänt eller skall hända så kommer information direkt i telefonen. Rapporter uppdateras i realtid i kommunens databas, något som även anhöriga kan ta del av. Tidskritiska händelser, som behov av besök vid en viss, specifik tidspunkt, kan läggas in i systemet och berörd hemtjänstpersonal blir informerad och påmind. Läs mer på tunstall.se>>