måndag 25 maj 2009

Oskarshamn tar hjälp av det senaste mobila IT-systemet för att erbjuda bättre hemtjänst

Smarta mobiltelefoner utrustade med den senaste rfid-tekniken och avancerade mobila-IT-system skall hjälpa Oskarshamns kommun att kvalitetssäkra och effektivisera hemtjänsten. När systemet kommer i bruk under hösten 2009 får hemtjänstpersonalen dagsschemat direkt i mobiltelefonen och efter utfört uppdrag använder man samma telefon för att rapportera vad som gjorts. Om något särskilt hänt eller skall hända så kommer information direkt i telefonen. Rapporter uppdateras i realtid i kommunens databas, något som även anhöriga kan ta del av. Tidskritiska händelser, som behov av besök vid en viss, specifik tidspunkt, kan läggas in i systemet och berörd hemtjänstpersonal blir informerad och påmind. Läs mer på tunstall.se>>