torsdag 17 december 2009

I Säter har man effektiviserat bland annat hemtjänsten – det tog tid, men bra blev det!

Har träffat och pratat med Carina Edin, enhetschef för hemtjänsten i Säters kommun. Hon berättade om deras stora förändringsarbete som startade 2002. Då införde man bland annat datoriserat uppföljningssystem (Smith ) och utlokaliserade larmmottagningen mm. Bara genom att flytta larmmottagningen sparades 35-40 % av alla larmuttryckningar (felringningar, frågor som går att svara på telefon mm). De sparade pengar genom att bland annat ta bort servicehusen och ersätta dem mot handikappanpassade seniorboenden. Städningen flyttades från hemtjänsten till städpatruller (egna maskiner, effektivare städning mm) vilket ledde till en kostnadsminskning från 2 tim till 1 timme/ställe.

Alla besparingar och förändringar som gjorts har inneburit att ingen personal har behövt sägas upp. Det har löst sig tack vare nyinsatt nattpatrull, naturliga avgångar mm. Man har lärt sig att tänka på att behovet styr. – Det kanske inte alltid är nödvändigt att ta in vikarier om behovet är litet, berättar Carina

Dock har det ibland varit svårt att få all personal med sig i ett så här stort förändringsarbete. – Man måste lära sig att “tänka nytt” inte bara “göra nytt” och stå fast vid besluten. Se det som en lång process som får ta tid, fortsätter Carina Edin.

När man skulle börja använda datorhjälp så var det relativt nytt 2002. Systemet som Säter köpte in heter Smith och nu har man även infört handdatorer för personalen. Personalen använder dessa ute på fältet för registering av insatser, social dokumentation och för att låsa upp dörrar. Allt för att underlätta hembesöken hos pensionärerna, lättåtkomlig information via mobilen, slippa nycklar och kunna ägna mer tid med de gamla!

För mer info är du välkommen att höra av dig till Carina Edin. Hennes mail; carina.edin@kommun.sater.se