onsdag 29 december 2010

Varje år söker cirka 84 000 äldre personer vård

Vem som helst kan ramla omkull – när som helst. Men riskerna ökar med stigande ålder. Mer än 8 av 10 fallolyckor drabbar personer över 65 år. Varje år söker cirka 84 000 äldre personer vård efter att ha fallit. Över 40 000 personer vårdas årligen på sjukhus efter att de råkat ut för en fallolycka.

Tunstalls trygghetssystem är en god hjälp för den som är benägen att falla då det både verkar förebyggande samt lindrar konsekvenserna efter ett fall. Vårdtiden kan minskas och livskvalitén för den som drabbats kan väsentligt ökas. Läs mer här >>

tisdag 28 december 2010

Larmföretag slår larm om många larm

Läst i media; "Nu vill Tunstall att de anslutna kommunerna följer upp de brukare som larmar mest. I Klippan finns gamla som använder trygghetslarmet mellan tre och tolv gånger per dag. " Läs mer på hd.se>>

onsdag 17 november 2010

180 000 människor i Sverige är drabbade av demens

Risken att drabbas av demens ökar ju äldre man är. Det finns ca 70 olika diagnoser varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Drygt hälften av de demenssjuka lider av denna sjukdom. Med smarta lösningar kan man öka tryggheten i hemmet och underlätta vården av den demenssjuke. Läs mer här >>

torsdag 9 september 2010

Från Omsorgsbloggen

Här hittade jag ett inlägg från Sten på Omsorgsbloggen; "

För att kunna utföra sitt jobb har hemtjänsten nycklar till i stort sett alla vårdtagarna. Man kan säga att det är nära nog ett måste, att ha tillgång till nycklar. I vart fall för enskildes säkerhet. Men nyckelhanteringen är inte problemfri. Det är ett förvaringsproblem hos hemtjänsten och det kan under olyckliga omständigheter sätta vårdtagarens hemförsäkring delvis ur spel.

Idag tänkte jag fokusera på förvaringen som är ett problem, om än i avtagande. Numera finns det elektroniska nycklar eller nyckelskåp där personalen har enskilda koder för att öppna skåpet och där man i efterhand kan avläsa vilken nyckel som hämtas av vem och när. Dessa skåp är hyfsat säkra. Nycklar kommer inte så lätt på avvägar.

Men fortfarande finns det hemtjänstgrupper som inte har fått tillgång till dessa skåp. Man kan då ha allehanda system för nyckelförvaringarna. Jag tror inte det idag förekommer att nycklar förvaras i vanliga skåp. Även om hemtjänstlokalen i sig är låst. Däremot förekommer det att gamla säkerhetsskåp nyttjas, vilka öppnas och låses med en ”kassaskåpsnyckel”. Läs mer på omsorgsbloggen.blogspot.com

onsdag 12 maj 2010

Trygga och säkra i våra hem


När vi är hemma vill vi känna oss trygga och säkra, inte sant? Och det gäller oavsett hur gamla vi är. Problemet för många när vi blir äldre är att risken för att det händer något ökar. Risken för att trilla är en sådan sak.

Enligt Socialstyrelsen dör minst 1400 personer varje år i det vi brukar kalla för fallolyckor och 70 000 personer behöver sjukhusvård för skador de fått genom fall. Det är därför inte konstigt att många äldre oroar sig för att trilla och skada sig, vilket i sig kan begränsa människors frihet. Här kan modern teknik hjälpa till. Det finns t ex flera bra trygghetstelefoner och trygghetssystem på marknaden.

Ett av trygghetssystemen är Telecare, som till skillnad mot andra trygghetssystem kan sända larm i situationer när den äldre personen inte själv kan larma. Det kan handla om situationer när någon trillar ur sängen, eller om någon trillar på vägen till toaletten, eller om det börjat brinna i bostaden. Telecare anpassas helt efter var och ens behov. Läs mer>>

onsdag 7 april 2010

Eskilstuna kommun provar ny typ av trygghetslarm från Tunstall


Vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun provar Tunstalls Telecarsystem hos 15 brukare i kommunen sedan november 2009. Försöket kommer att pågå under ett år. I försöksgruppen finns personer både över och under 65 år, de är geografiskt spridda och har olika typer av behov. Larmen skräddarsys efter individens önskemål och behov. Läs mer om Telecaresystemets funktioner>>

tisdag 9 mars 2010

Telecare ger den som vill möjlighet att bo kvar längre i det egna hemmet


De flesta äldre vill få möjligheten att bo kvar så länge som möjligt i sitt eget hem. Därför är det viktigt att de känner sig trygga och inte bär på oro för att vara ensamma. För att öka tryggheten i hemmet kan man ta hjälp av modern teknik, till exempel Telecare. Ett Telecaresystem kan till skillnad mot andra trygghetssystem även sända larm i situationer när den boende inte kan larma själv. Läs mer här>>

onsdag 10 februari 2010

Mer fantastisk teknik från Elmiamässan: NYCKELFRIA LÅS


Det är ett tag sedan jag jobbade med hemtjänst, men när jag gjorde det så hade vi ett helt litet rum fullt av nyckelskåp med nycklar till dem vi skulle hem till. Vi hämtade ut nyckeln när vi gav oss iväg och vi lämnade tillbaka nyckeln när vi kom tillbaka. När larmpatrullen arbetade på nätter och helger fick de åka till respektive äldreboende för att hämta nyckeln till den de skulle till. Ja, jag tror ni förstår – en väldans massa tid gick åt till att hantera nycklarna, vi hade tom särskilda personer som var “nyckelansvariga”. Nu behöver man dock inte hålla på så, för nu finns det teknik som gör att man slipper, nu finns nyckelfria lås. Här testar jag ett av dem som finns på marknaden. Nycklarna finns s a s i mobiltelefonen som jag håller i handen. Det betyder att jag alltid har nycklarna med mig och jag behöver aldrig bekymra mig för att glömma lämna tillbaka nycklarna innan jag går hem. Snacka om att spara tid. Självfallet sparar man in kostnaden för låsen väldigt snabbt! // Lill Jansson, Äldreomsorgsbloggen