tisdag 9 mars 2010

Telecare ger den som vill möjlighet att bo kvar längre i det egna hemmet


De flesta äldre vill få möjligheten att bo kvar så länge som möjligt i sitt eget hem. Därför är det viktigt att de känner sig trygga och inte bär på oro för att vara ensamma. För att öka tryggheten i hemmet kan man ta hjälp av modern teknik, till exempel Telecare. Ett Telecaresystem kan till skillnad mot andra trygghetssystem även sända larm i situationer när den boende inte kan larma själv. Läs mer här>>