onsdag 7 april 2010

Eskilstuna kommun provar ny typ av trygghetslarm från Tunstall


Vuxenförvaltningen i Eskilstuna kommun provar Tunstalls Telecarsystem hos 15 brukare i kommunen sedan november 2009. Försöket kommer att pågå under ett år. I försöksgruppen finns personer både över och under 65 år, de är geografiskt spridda och har olika typer av behov. Larmen skräddarsys efter individens önskemål och behov. Läs mer om Telecaresystemets funktioner>>