onsdag 17 november 2010

180 000 människor i Sverige är drabbade av demens

Risken att drabbas av demens ökar ju äldre man är. Det finns ca 70 olika diagnoser varav Alzheimers sjukdom är den vanligaste. Drygt hälften av de demenssjuka lider av denna sjukdom. Med smarta lösningar kan man öka tryggheten i hemmet och underlätta vården av den demenssjuke. Läs mer här >>