onsdag 29 december 2010

Varje år söker cirka 84 000 äldre personer vård

Vem som helst kan ramla omkull – när som helst. Men riskerna ökar med stigande ålder. Mer än 8 av 10 fallolyckor drabbar personer över 65 år. Varje år söker cirka 84 000 äldre personer vård efter att ha fallit. Över 40 000 personer vårdas årligen på sjukhus efter att de råkat ut för en fallolycka.

Tunstalls trygghetssystem är en god hjälp för den som är benägen att falla då det både verkar förebyggande samt lindrar konsekvenserna efter ett fall. Vårdtiden kan minskas och livskvalitén för den som drabbats kan väsentligt ökas. Läs mer här >>

tisdag 28 december 2010

Larmföretag slår larm om många larm

Läst i media; "Nu vill Tunstall att de anslutna kommunerna följer upp de brukare som larmar mest. I Klippan finns gamla som använder trygghetslarmet mellan tre och tolv gånger per dag. " Läs mer på hd.se>>