tisdag 31 juli 2012

Vår nya hemsida är klar

Nu är vår nya hemsida klar. Vi har gjort vårt bästa för att den ska bli så tydlig och lättanvänd som möjligt, du ska på ett enkelt sätt kunna hitta den information du behöver. Men även om vi gjort vårt bästa, betyder det inte att hemsidan inte kan bli bättre. Och har du förslag på förändringar, på vad som kan bli ännu bättre - får du väldigt gärna höra av dig till oss. Kanske är det några uppgifter du saknar eller något du tycker är för krångligt att hitta. Tveka inte. Berätta för oss. Vi blir glada för alla förslag.

Har du någon minut över? Är du nyfiken på hur vår nya hemsida ser ut? Du hittar den här...

Sommarhälsningar från oss på Tunstall

tisdag 24 juli 2012

Hälsans nya verktyg. Med hemmet som bas.

Jag tycker att jag har rätt så bra koll på vad som skrivs och görs i äldreomsorgen i Sverige. Fast, nej - det har jag kanske inte. Varje dag hittar jag ny information och nya uppslag. Idag har jag t ex läst om Hälsans nya verktyg, ett innovationskluster med Östergötland som utgångspunkt. De vill vara med och bidra till nya produkter och tjänster som kan leda till mer effektiv vård och omsorg, och ett ökat oberoende. Med hemmet som bas. På deras hemsida finns en hel del intressant att läsa. De skriver bl a om trygghetslarm.

måndag 16 juli 2012

Från kanelbulle till eHemtjänst

Minns ni när vi kallade @ för "kanelbulle"? (Ja, alla gjorde det inte, en del av oss sa "snabel-a" istället, och det ordet används väl fortfarande.) Jag tänker på den där kanelbullen när jag nu läser om att man i Västerås funderar på att införa eHemtjänst, tänker att den tekniska utvecklingen verkligen går framåt. Sakta men säkert.

Nu låter eHemtjänst kanske konstigare än det är. Vad det handlar om är egentligen bara att en del av tjänsterna, som kommunens hemtjänst erbjuder, ska ges med hjälp av teknik. Kommunikation via teknik, trygghetslarm osv. Allt det där som redan finns och som redan används på många håll, men som man nu i Västerås planerar att ta ett mer samlat grepp kring. Bra det, tycker vi. Struktur och systematik är det som gäller. Och får vi lov att vara lite göteborgsvitsiga, säger vi helt enkelt att man i Västerås vill ha alla kanelbullar i samma korg.

tisdag 10 juli 2012

Vi är olika. Även när vi bli äldre.


Under Almedalsveckan i Visby hölls förra veckan nästan 2 000 seminarier. Allt i en salig blandning och bland publiken fanns politiker, organisationsföreträdare, professionella lobbyister, företagare, journalister och sk vanliga människor (med vanliga människor menar jag människor som med andra ord var med på sin fritid, alldeles frivilligt  - inte för att arbetsgivaren eller uppdraget krävde det). Själv var jag med på en del seminarier som handlade om äldreomsorg och äldre människor, kanske framför allt det där vi lite svepande brukar kalla för "framtidens äldreomsorg". Och ska jag kort sammanfatta vad jag hörde, handlar framtidens äldreomsorg till stor delar av teknik, att hitta tekniska lösningar på en del av det som vi idag löser manuellt. Tanken är, som jag uppfattar den, att människor dels ska kunna leva mer självständiga liv genom att ta tekniken till hjälp, men också att personal ska användas till sådant som verkligen kräver personal och inte användas i lägen där tekniken kan göra ett lika bra (eller för all del bättre) jobb. På så vis kan personalen så att säga räcka till alla som behöver dem, eftersom gruppen som behöver hjälp kommer att bli större. Trygghetslarm av olika slag är naturligtvis en del av den tekniken.

På seminarierna under Almedalsveckan är det mest en massa proffstyckare som pratar, och många gånger uttrycker de sig rätt så generaliserande. Pratar om att äldre människor behöver det eller det, eller vill ha det si eller så. Roligt var därför att det på flera av de här seminarierna fanns med just vanliga människor, äldre människor, som räckte upp handen och sa saker som "ursäkta mig, men det är mig ni pratar om ni, har ni frågat mig hur jag vill ha det?" eller "vad får er att tro att alla äldre människor vill ha samma sak?" eller "en del äldre människor vill ha tekniska lösningar, en del vill det inte".  Kloka och självklara synpunkter alltsammans.

När det gäller trygghetslarm har jag dock inte hört annat än att människor som har dem är nöjda. Man känner sig helt enkelt trygg när man bara är ett knapptryck från att få hjälp om man skulle behöva det.


tisdag 3 juli 2012

Varför har inte fler tillgång till trygghetslarm?

Den här veckan är jag på plats i Visby. Här pågår Almedalsveckan, dvs här finns en massa politiker och andra beslutsfattare och lobbyister och journalister och allt vad det är, och här diskuteras bland annat äldreomsorg. Väldigt mycket pratas det äldreomsorg faktiskt och inte minst om hur teknik av olika slag kan vara med och utveckla äldreomsorgen i framtiden. Alltifrån trygghetslarm och planeringssystem till lösningar som Giraffen, som kommunikationsverktygen på bilden kallas. Bra lösningar som redan finns på marknaden men som inte finns fullt ut hos äldre personer och personal i äldreomsorgen - hos dem som skulle ha glädje av dem alltså. Och det där pratas det också om - hur det kommer sig att teknikanvändningen i äldreomsorgen inte är mer utbredd. Handlar det om pengar eller handlar det om okunskap eller vad handlar det om? Vad tror ni? Varför har t ex inte fler människor tillgång till trygghetslarm? Och vad kan vi göra åt det?