måndag 23 september 2013

Trygghet och mod


Socialchefsdagarna i Malmö är i full gång. Under tre dagar träffas beslutsfattare från socialtjänsten och närliggande områden för att utbyta erfarenheter och inspireras. Årets tema är Mod att utmana, och som arrangörerna själva säger, det handlar både om att vara modig i vardagen i sitt arbete och om mod att våga påtala sådant som inte fungerar som det ska eller borde. Och en massa mod där emellan.

Vi på Tunstall är självfallet på plats under de tre dagarna. Vad vi kan bidra med är trygghet i vardagen, för dem som behöver det och för deras anhöriga. Trygghet som kanske gör att man blir lite modigare.

tisdag 17 september 2013

Nyckelhanteringen stjäl omkring 6% av hemtjänstpersonalens tid


Fler och fler kommuner har börjat använda digitala lås, och visst är det en bra utveckling! För i genomsnitt lägger hemtjänstpersonalen i Sverige sex procent av sin arbetstid på att hämta och lämna nycklar - och den tiden kan självfallet användas på ett mycket bättre sätt.

tisdag 10 september 2013

Telehealth - framtidens vårdmodell


När vi blir tillräckligt sjuka, går vi till läkaren (åtminstone de flesta av oss). Så talar läkaren om för oss vad det är för sjukdom vi har och hur vi förhoppningsvis kan bota den. Det är med andra ord en reaktiv sjukvård.

Men allt mer pratar vi nu istället om proaktiv sjukvård, dvs vad kan vi göra för att undvika att bli sjuka, eller åtminstone göra för att lindra symptomen och besvären. Inte minst gäller det när vi blir äldre. På Tunstall har vi utvecklat Telehealth, en tjänst för att äldre människor och kroniskt sjuka personer ska kunna få vård i hemmet.

Nu kanske någon tycker att det här låter som hokus-pokus och att kommunikation via bildskärm inte kan ersätta kontakten man får när man träffar sin läkare s a s på riktigt. Fast det är inte hokus-pokus, det är bara ett nytt sätt ytterligare ett sätt att kommunicera med sin läkare på. Som ett komplement till vanliga läkarbesök. Ett sätt att öka livskvaliteten helt enkelt. Och det kan aldrig fara fel, tänker vi.

Hör av dig om du vill veta mer om Healthcare, vi berättar gärna mer. Du kan även läsa mer om Healthcare här...

måndag 2 september 2013

Med TES blir planeringen effektiv och arbetsmiljön bra


Det här är Birgitta Lomander Johansson. Hon är verksamhetschef för hemtjänsten i Falkenbergs kommun, och hon var med på Tunstalls kunddagar i maj. Där berättade hon om hur de använder sig av TES och Care App och vilka vinsterna varit. För att även ni som inte var med på kunddagarna, ska få veta mer, kontaktade jag Birgitta och bad henne berätta igen. Så här sa hon:

Här i Falkenberg använder vi TES Optimal planering och Care App, som är en mobilapplikation som registrerar våra besök hos brukarna. Med TES har vi fullständig koll på alla brukare vi ska besöka under en dag och planerar utifrån det, så att dagen blir så effektiv som möjligt och att arbetsmiljön för personalen blir bra. Med Care App se ser vi sedan hur dagen blev. Om alla brukare fick sina besök, om det skedde på rätt tider och om det var personal med rätt kompetens som kom. Dessutom ser vi om personalen fick sina raster, om någon var tvungen att arbeta övertid eller om det blev några luckor i planeringen. Det underlättar när vi vill ta ut statistik och jämföra beställd tid med utförd tid. Vi kan på ett enkelt sätt rapportera till tjänstemän och politiker, och allt är baserat på verkligheten. 

När det gäller de äldre så har de nog inte märkt någon skillnad sedan vi började använda TES, förutom att personalen inte behöver fråga vad som ska göras under besöket, eftersom det står i besökstexten i mobilen. Den texten är baserad på genomförandeplanen där den äldre varit delaktig. Men för personalen har arbetet blivit mer strukturerat och det blir en rättvisare fördelning av besöken. För de äldre, för anhöriga och biståndsbedömare är det lättare att göra uppföljningar. Det går ju att se i TES när, var, hur och av vem besöken utförts och om det skett avvikelser. Utifrån det kan man diskutera fortsatta insatser. 

Ett råd till er som ska börja använda TES är att ni ska ha tydliga mål inför införandet och vara noga med att följa upp den. Information om varför man inför TES är viktigt. Både till de äldre och till personalen. Glöm inte att se över den biståndsbedömning som ligger till grund för det som ska planeras. I många kommuner stämmer det inte alls, ofta är den biståndsbedömda tiden avsevärt högre än det som det planeras för och det kan, om ni inte är medvetna om det, uppstå en konflikt mellan beställare och utförare. 

Lycka till med införandet av TES och Care App!


Tack Birgitta för att du tog dig tid och svarade på frågorna, säger jag i min tur.