torsdag 25 september 2014

Digital nattillsyn (för den som vill)Den 1-3 oktober är vi med på Socialchefsdagarna i Göteborg. Är du där, är du varmt välkommen till vår monter. Vi svarar gärna på frågor och berättar mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla din verksamhet.

Hälsningar från Tunstall

tisdag 16 september 2014

Hjälpmedel för äldre människor
Det finns hur mycket hjälpmedel som helst för äldre människor. Syftet med dem är helt enkelt att underlätta livet, inte minst för att man ska kunna bo kvar hemma i sin lägenhet eller i sitt hus. Det kan till exempel handlar om hjälpmedel som underlättar hushållsarbetet, hjälpmedel som gör att man kan kommunicera med andra och inte minst känna sig trygg.

Men bara för att det finns hjälpmedel av olika slag, betyder inte det att alla känner till att de finns, och där behöver vi alla hjälpa till med att sprida information. Här kan ni läsa mer om hjälpmedel och här kan ni läsa mer om Tunstalls trygghetshjälpmedel.

Hälsningar från oss på Tunstall

onsdag 10 september 2014

E-hemtjänsten är här för att stanna


Jag blir lika glad varje gång jag läser om kommuner som bestämt sig för att testa det här med e-hemtjänst. Inte minst när det gäller nattillsyn av äldre människor. Härom dagen läste jag om Bollnäs, en kommun som nu arrangerar inspirationsdagar där olika tekniska lösningar för äldre människor kommer att presenteras. Ingela Hedblom, som är kommunens verksamhetsledare, hoppas att många av framtidens kunder kommer för att lyssna. För som hon säger, e-hemtjänst är inte till för att underlätta för hemtjänstpersonalen, e-hemtjänst är till för att underlätta för de äldre.

onsdag 3 september 2014

Prat är bra för hälsan


En del av oss blir sjuka och skraltiga när vi blir äldre. Andra håller sig friska, eller upplever sig själva som friska, och lever självständiga liv. Som alltid, människor är olika.

Nu är det ju inte så att vi själva helt och hållet styr vår hälsa, men ofta finns det en del att göra. Både sådant vi själva kan göra, och sådant som samhället runt omkring oss kan hjälpa oss med. Forskare vid Sahlgrenska i Göteborg har t ex kommit fram till att relativt enkla åtgärder på ett markant sätt kan förlänga äldre människors goda hälsa. Genom att vårdpersonal i förebyggande syfte träffar äldre människor, enskilt eller i grupp, och pratar om åldrande och hälsa, håller sig människor friska längre. Och inte minst upplever sig friska längre. För det är skillnad på att uppleva sig frisk och att vara frisk. En del människor tycker att de är friska fast de kanske egentligen inte är det, och det i sig gör att man känner sig piggare.

Inte minst kom forskarna vid Sahlgrenska fram till att äldre människor var duktiga på att motivera varandra. Om en pigg och aktiv nittioåring berättar om sitt liv, ser åttioåringarna personen som en förebild och tänker att "så kan jag också ha det om tio år". Vi har med andra ord förebilder även när vi blir äldre.

Här kan ni läsa mer om forskningsprojektet...