tisdag 21 oktober 2014

Vilken kompetens behövs i äldreomsorgen?


Det skrivs fler och fler rapporter och doktorsavhandlingar om åldrande och äldreomsorgen och det är bra. Mer kunskap bidrar till både ett gott åldrande för oss alla och för en ännu bättre äldreomsorg. Inte minst äldreomsorgen är en komplex verksamhet och det är många parametrar som ska fungera. Alltifrån personalens kompetens till tekniska hjälpmedel av olika slag.

På bilden ser ni Magdalena Elmersjö. Hon är socionom och forskare vid Linnéuniversitetet i Växjö. I september disputerade hon med avhandlingen ”Kompetensfrågan inom äldreomsorgen. Hur uppfattningar om kompetens formar omsorgsbehoven, omsorgsarbetet och omsorgsrelationen”.

Magdalena Elmersjös avhandling är intressant läsning. Jag sträckläste den faktiskt en kväll (istället för att gå och lägga mig i tid, som planerat). I avhandlingen undersöker hon bl a vilka värderingar och föreställningar som finns kring omsorgsarbetet i äldreomsorgen. Så väl bland enhetschefer och vårdpersonal, som hos omsorgstagarna själva. Och här kommer hon fram till att både värderingar och föreställningar skiljer sig åt, bl a beroende på utbildningsbakgrund och yrkeskategori, och att det faktiskt påverkar synen på vad det är som s a s ska göras på jobbet. Omsorgstagarna har också olika uppfattningar om det.

Tycker ni att det låter intressant? Då har ni en länk till avhandlingen här...

onsdag 15 oktober 2014

Fokus på äldre människor, säger FNDen 13 oktober var det den "Internationella dagen för katastrofreduktion" och i samband med den dagen meddelade FN att de tycker att myndigheter runt om i världen, det närmaste året, ska ha fokus på äldre människor när de planerar sin katastrofberedskap och tänker till om hur katastrofer kan reduceras. I dagsläget drabbas nämligen äldre människor oproportionerligt mycket när katastrofer av olika slag slår till, t ex naturkatastrofer.

FN påpekar också att äldre människor har mycket kunskap och erfarenhet som är bra att ha med sig när man tänker till kring hur katastrofer ska kunna reduceras och hur man ska agera om en katastrof ändå inträffar. Därför tycker FN att äldre människor ska vara en del av den planeringsprocessen.

Ett bra förslag från FN, tycker vi. När Tunstall tar fram nya trygghetsprodukter och trygghetstjänster, är äldre människor självfallet med i det arbetet. Konstigt vore väl annars!

tisdag 7 oktober 2014

Fler dör av fallolyckor än av trafikolyckorFler än hälften av alla dödsolyckor i Sverige orsakas av att människor faller på olika sätt, och av dem som dör är personer över 65 år överrepresenterade. Faktum är att fallolyckor bland äldre människor leder till fler dödsfall än någon annan typ av olyckor. Tre gånger så många äldre människor dör av fallolyckor än det dör människor i trafiken varje år.

På bilden ser du en automatisk fallsensorklocka, med ett tryckknapp. Om personen som bär klockan faller, ger klockan ifrån sig ett automatisk larm. Det är unik funktion och det är en funktion som ökar tryggheten för äldre människor.

Klockan heter VitalBaseFall. Här kan du läsa mer om den...

Vill du hellre prata med oss om klockan, går det bra att ringa oss på 020 - 66 11 11.


Hälsningar från oss på Tunstall

torsdag 2 oktober 2014

En liten kamera som ger Nattro


Vi har tidigare berättat om Nattro, Tunstalls digitala nattillsyn, och flera har hört av sig för att de vill veta mer. En del har frågat hur stor "den där kameran" är, och här är svaret. Webbkameran är inte alls stor utan betydligt mindre än de flesta tänker sig.

Just det här exemplaret finns i Tunstalls monter på Socialchefsdagarna i Göteborg, som pågår just nu. Är ni där, eller har vägarna förbi, så gå gärna och titta på den!

Välkomna säger vi på Tunstall