tisdag 24 februari 2015

Viktiga frågor om välfärdsteknik


Att tror att välfärdsteknik är bra, är naturligtvis ingen hemlighet. Men som med allt här i livet är det nödvändigt att tänka till och vara medveten om de val som görs och vilka positiva och negativa konsekvenser som kan finnas. För allt är inte svart eller vitt.

Nu har Statens medicinsk-etiska råd presenterat sin syn på välfärdsteknik. Deras rapport heter Robotar och övervakning i vården av äldre – etiska aspekter och i den kan ni läsa har de tror att teknik har stor potential att förbättra vårdens och omsorgens kvalitet, men att utveckling och introduktion av den nya tekniken måste ske på ett ansvarsfullt sätt, inte minst utifrån individuella bedömningar.

Det är en rapport som lyfter många intressanta och viktiga frågeställningar. Läs den gärna.

Till rapporten...

torsdag 19 februari 2015

E-hälsa = verksamhetsutveckling med hjälp av digitala verktyg



Det är inte alltid lätt att hålla reda på våra statliga myndigheter. En del läggs ned och andra läggs till. Men sedan förra året finns en myndighet som heter eHälsomyndigheten och en av deras uppgifter är att ge stöd till yrkesverksamma och beslutsfattare i frågor som handlar om E-hälsa.

Nu är det ju för all del inte alltid så lätt att veta vad som menas med E-hälsa heller, men en enkel definition är att det handlar om verksamhetsutveckling av vård och omsorg med hjälp av digitala verktyg. Och att tanken är att öka effektiviteten, nyttan och kvalitet i vården och omsorgen.

Ni som behöver stöd i de här frågorna kan alltså kontakta eHälsomyndigheten. Vill ni veta mer om Tunstalls produkter och tjänster när det gäller E-hälsa, finns mer att läsa här...

torsdag 12 februari 2015

Februarierbjudande: Larmtelefoner till specialpris


Under februari har vi ett särskilt erbjudande. Då kan ni beställa larmtelefonen C3110 inkl laddare och läderväska kit till kampanjpriset 4 199 kronor. Ett bra tillfälle att byta ut era äldre larmtelefoner med andra ord.

Mer om erbjudandet kan ni läsa här, missa inte det...


Ha en skön vecka allesammans! 

Hälsningar från Tunstall

torsdag 5 februari 2015

Professor i hälsoteknik



Det här är Maria Lindén. Hon är professor i hälsoteknik och har stort fokus på dem som använder tekniken. Hon är helt enkelt ute efter att hitta lösningar på praktiska och konkreta problem, inte minst för äldre människor. Ett av de forskningsprojekt som Maria Lindén leder handlar om att följa hälsotillståndet hos multisjuka äldre, som bor hemma. Med teknikens hjälp kan människor, som bor hemma, bl a få feedback på sitt hälsotillstånd utan att behöva besöka ett sjukhus.

Vi på Tunstall följer med intresse Maria Lindéns arbete. Vi delar hennes uppfattning om att teknik ska vara enkel att använda och att tekniken kan möjliggöra en effektiv vård även på distans. Vill du läsa mer om våra tekniska lösningar inom området hälsoteknik, kan du göra det här...