onsdag 25 maj 2016

Kommunicera mera– Brister i kommunikation skapar ett onödigt lidande, därför är det en central aspekt inom vården, säger Annelie Sundler, biträdande professor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Hon och andra forskare har studerat hur vårdpersonal kommunicerar med äldre människor och upptäckte då hur personal ofta skojar bort viktiga frågor. Inte minst svåra frågor om döden.

– Att vårdpersonal får utbildning i hur de kan bemöta och kommunicera med äldre i deras hem och att vikten av problematiken uppmärksammas mer inom vården, också på ett organisatoriskt plan. Om vi kan möta och bekräfta de äldres hälsa kan vi också ge en bättre vård, säger Annelie Sundler.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar