torsdag 24 november 2016

Glada och stolta


Glada och stolta är man på Tunstall efter att ha tecknat ett ramavtal med SKL Kommentus. Ramavtalet gäller digitala trygghetslarm och larmmottagning och syftet med avtalet är att underlätta för er som på ett kvalitetssäkra sätt vill upphandla digitala trygghetssystem och larmmottagning, hela kedjan eller delar av den. Allt för att göra göra äldreomsorgen tryggare, mer kvalitetssäkrad och därmed mer kostnadseffektiv. Glada och stolta med rätta, med andra ord. 

Vi önskar er en skön första advent!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar