onsdag 14 december 2016

Bra att veta om demenssjukdomar

Varje år drabbas 25 000 personer av en demenssjukdom i Sverige och ungefär en femtedel av alla 85-åringar har en demenssjukdom, och även om du inte känner någon demenssjuk person idag är chansen stor att du kommer att göra det. Därför är det bra att känna till lite grand om sjukdomen. Vilka är symptomen? Riskfaktorerna? Och vad kan du göra för att underlätta livet för en demenssjuk person? Allt det här kan du läsa om i skriften När glömska är en sjukdom. Läs den. Antingen för att du behöver veta mer just nu eller för att ha nytta av kunskapen i framtiden. Skriften är framtagen vid Svenskt Demenscentrum på uppdrag av Myndigheten för delaktighet (MFD) och du kan ladda ned den här...

Adventshälsningar från Tunstall

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar