onsdag 19 april 2017

Tillsammans ska vi skapa världens bästa demensvårdFör Tunstall går omsorg och teknik hand i hand. Teknik och digitalisering kan aldrig ersätta mänsklig vård och omsorg, men det kan vara ett trygghetsskapande komplement. För både dem som behöver omsorgen och för dem som ger omsorg och vård till andra.

Den 3-4 maj är Tunstall med på Demensdagarna i Göteborg. För tillsammans med andra utställare och besökare vill Tunstall att Sverige ska ha världens bästa vård och omsorg för personer med demens och deras anhöriga. Tunstall kan inte bidra med allt, det kan ingen. Men alla kan bidra med något. Välkommen till Tunstalls monter för att lära dig mer om trygghetsskapande teknik!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar