tisdag 28 juni 2016

Att vara sitt bästa jag


Sjuksköterskan Samal Algilani har forskat om äldre människors hälsa och vad det är som gör att vi mår bra när vi blir äldre. Hon konstaterar att välmående inte handlar om att hälsan måste vara perfekt utan snarare mår vi bra när vi känner att vi gör det bästa av livet, utifrån de förutsättningar vi har. Att känna att vi gör det bästa möjliga av livet kallar Samal Algilani för "att vara sitt bästa jag" och det är en individuell upplevelse. Någon kan vara nöjd med något, som någon annan inte alls är nöjd med. Precis som det är hela livet. Det viktiga är att de personer, som finns runt omkring en äldre människa, inte dömer eller har en massa åsikter om hur livet borde levas.

Mer information om Samal Algilanis forskning och avhandling hittar ni här...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar