onsdag 20 september 2017

Internationella Alzheimerdagen

Helle Wijk
Torsdagen den 21 september är det Internationella Alzheimerdagen och det tycker vi är värt att uppmärksamma. För det är många som drabbas av sjukdomen och det är många som på andra sätt påverkas av den t ex anhöriga.

Alzheimers är en form av demenssjukdom och ungefär 100 000 personer i Sverige har fått diagnosen. Därför är det naturligtvis viktigt med den forskning som pågår om sjukdomen. Helle Wijk är en av dem som forskar kring demenssjukdomar och inte minst om hur man kan förbättra vårdmiljön för dem som drabbats av en demenssjukdom. Allra mest känd är hon kanske för sin forskning om hur färger påverkar vårdmiljön. Här kan du läsa mer om hennes forskning...

Ha det gott! 
Hälsningar från Tunstall

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar